Arka Prestiż Akcji Polskich

Arka Prestiż Akcji Polskich

Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej

  • 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.
  • Co najmniej 66% aktywów subfunduszu inwestowane jest w Polsce.
  • Możliwość koncentracji na wybranych spółkach (inwestowania relatywnie dużej części aktywów w poszczególne spółki) zwiększa potencjał zysków subfunduszu w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: