Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Najważniejsze korzyści

  • Inwestycja na rynku obligacji o większym potencjale zysku niż obligacje Skarbu Państwa
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Subfundusz koncentrować się będzie na inwestycjach w obligacje korporacyjne.

Co najmniej 66% aktywów subfunduszu lokowane będzie w instrumenty finansowe denominowane w walucie polskiej.

Dzięki inwestycjom w obligacje różnych emitentów subfundusz dywersyfikuje aktywa i ogranicza ryzyko kredytowe związane z poszczególnymi emitentami.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: