BPH Akcji Globalny Żywności i Surowców

Fundusze AIG

BPH Akcji Globalny Żywności i Surowców

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,

– oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,

– akceptujących nawet znaczne wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: