BPH Stabilnego Wzrostu

Fundusze AIG

BPH Stabilnego Wzrostu

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– zainteresowanych osiąganiem potencjalnych zysków związanych zarówno z rynkiem akcji jak i rynkiem dłużnym,

– akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.

Dane aktualne na dzień 18.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: