BPH Subfundusz Skarbowy

Fundusze AIG

BPH Subfundusz Skarbowy

Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka  Niskie
Kategoria Fundusze pieniężne i gotówkowe
Zarządzający Paweł Gołębiewski
Benchmark indeks POLONIA
Wartość aktywów netto na 31.03.2014 534 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna

POLITYKA INWESTYCYJNA

Jest to Subfundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności,
  • akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć 19 1060 0076 0000 3210 0016 5617
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1,50%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 1,50%

Dane aktualne na dzień 09.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: