BPH Obligacji 1

Fundusze AIG

BPH Obligacji 1

Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka Relatywnie niskie
Kategoria Fundusze obligacji polskich
Zarządzający Paweł Gołębiewski
Benchmark Indeks Merrill Lynch
Polish Governments 1-4 Yrs
Wartość aktywów netto na 31.03.2014 405 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna

POLITYKA INWESTYCYJNA

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć 86 1060 0076 0000 3210 0016 5284
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0,75%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 2,00%

Dane aktualne na dzień 09.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: