Fundusze inwestycyjne BPH TFI


Fundusze AIG

BPH FIZ Korzystnego Kursu

(14-10-2010) BPH FIZ Korzystnego Kursu jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który inwestuje w waluty rynków wschodzących i oferuje jednocześnie ochronę zainwestowanych środków na poziomie 95-proc. poziom ochrony kapitału na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego.

Pierwszy okres rozliczeniowy trwa 3 lata. Koszyk walut rynków wschodzących obejmuje kraje MARC (Meksyk, Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny) – unikalną kombinację wybraną przez specjalistów BPH TFI. Fundusz osiąga zyski w przypadku wzrostu kursów powyższych walut względem walut krajów rozwiniętych (tzn. euro, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego). Wzrost wartości koszyka walut rynków wschodzących jest zwielokrotniony dzięki wysokiej stopie udziału, której poziom wynosi 230%.

Powyższą politykę inwestycyjną Fundusz realizuje od dnia 2 grudnia 2008 r., tj. od dnia wydan ia certyfikatów inwestycyjnych serii B.

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
Horyzont inwestycyjnyPowyżej 3 lat
KategoriaFundusze z ochroną kapitału
ZarządzającyKarol Godyń
Wartość aktywów netto na 30.09.201046 mln PLN
Częstotliwość wycenymiesięczna
(w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Poziom ochrony kapitału
(obowiązuje w dniu upływu okresu ochrony kapitału)
121,89 PLN
Bieżący okres ochrony kapitałuupływa w ostatnim dniu giełdowym
przypadającym w grudniu 2011 r.

Terminy zapisów
Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 29 września do 21 listopada 2008 r.
Obecnie certyfikaty inwestycyjna można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów
Wykup certyfikatów odbywa się w ostatnim dniu giełdowym w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 certyfikatów inwestycyjnych. Ponad to certyfikaty są przedmiotem obrotu giełdowego. W celu dokonania transakcji kupna bądź sprzedaży na tym rynku proponujemy skorzystać z usług Biura Maklerskiego Banku BPH.

Opłaty manipulacyjne
Opłata manipulacyjna za wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu wynosi 0,5% wartości wykupionych certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku.

Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Do dnia 17 marca 2008 r. Fundusz działał pod nazwą BPH FIZ Pro Lokata.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: