Fundusze inwestycyjne BPH TFI


Fundusze AIG

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

(12-10-2010) Fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
Horyzont inwestycyjnyPowyżej 3 lat
KategoriaFundusze z ochroną kapitału
ZarządzającyKarol Godyń
Wartość aktywów netto na 30.09.201027 mln PLN
Częstotliwość wycenymiesięczna
(w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Poziom ochrony kapitału
(obowiązuje w dniu upływu okresu ochrony kapitału)
110,47 PLN
Bieżący okres ochrony kapitałuupływa 28.09.2012
(dzień wyceny certyfikatów)
Terminy wykupu certyfikatówostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Terminy zapisów
Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 7 sierpnia do 8 września 2006. r
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów
Informujemy, iż od dnia 1 marca 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2008 r., czynności sponsora emisji dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 pełni Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wykup certyfikatów odbywa się w ostatnim dniu giełdowym w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto certyfikaty są przedmiotem obrotu giełdowego. W celu dokonania transakcji kupna bądź sprzedaży na tym rynku proponujemy skorzystać z usług Biura Maklerskiego Banku BPH.

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 31 marca 2008 r.od 1 kwietnia 2008 r.
do 31 grudnia 2012 r.
od 1 stycznia 2013 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku.

Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: