BPH Akcji Europy Wschodzącej

Fundusze AIG

BPH Akcji Europy Wschodzącej
(do dnia 19.06.2006 Subfundusz działał pod nazwą
BPH FIO Top Europa )

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,

– oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynkach akcji Europy Wschodzącej,

– skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach akcji Europy Wschodzącej,

– akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to Subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: