BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Fundusze AIG

BPH Akcji Dynamicznych Spółek

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,

– skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,

– akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to Subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: