BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych

BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych

Subfundusz BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych oparty jest w głównej mierze o obligacje Skarbu Państwa – mogą one stanowić do 100% wartości aktywów subfunduszu. Jest to najbezpieczniejszy produkt inwestycyjny w palecie BNP Paribas FIO, i z tego względu rekomendowany jest dla Klientów instytucjonalnych.

Zapewnia Inwestorowi maksymalne bezpieczeństwo środków, a w sprzyjających okolicznościach rynkowych pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych. Stanowi alternatywę dla depozytów Klientów instytucjonalnych, którym w głównej mierze zależy na bezpieczeństwie inwestowanych środków,płynności i krótkim horyzoncie czasowym inwestycji.

Benchmark: Indeks Tresury BondSpot Poland (TBSP.Index)

Rekomendowany horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok

Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 zł

Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 zł

Subfundusz BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych  jest skierowany do Klientów:

  • poszukujących alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych
  • oczekujących stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych
  • zainteresowanych krótkoterminową inwestycją
  • akceptujących wyłącznie niskie ryzyko inwestycyjne

Dane aktualne na dzień 27.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: