BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

19 stycznia 2012 roku rozpoczął funkcjonowanie kolejny subfundusz BNP Paribas FIO – Subfundusz Komercyjnych Papierów Dłużnych, rekomendowany dla Klientów Instytucjonalnych

Benchmark: WIBID 3 M

Rekomendowany horyzont inwestycyjny: minimum 1-3 lat

Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 zł

Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 zł

Intensywnie rozwijający się w Polsce rynek długu korporacyjnego staje się coraz bardziej interesującą alternatywą dla tradycyjnych obligacji skarbowych. Papiery dłużne emitowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa, oferują wyższe premie za ryzyko inwestycyjne stwarzając okazję dla konkurencyjnej względem lokat bankowych stopy zwrotu przy bardzo umiarkowanym ryzyku.

Nowy Subfundusz BNP Paribas FIO Komercyjnych Papierów Dłużnych stanowi propozycję dla Klientów, którzy boją się inwestycji w akcje i gwałtownych zmian wyceny inwestycji, a dodatkowo trudno im określić horyzont czasowy swojej inwestycji.

Subfundusz BNP Paribas FIO Komercyjnych Papierów Dłużnych jest skierowany do Klientów:

  • poszukujących alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych
  • oczekujących stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych
  • zainteresowanych średnio- lub krótkoterminową inwestycją
  • akceptujących niskie/umiarkowane ryzyko inwestycyjne

Dane aktualne na dzień 27.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: