Aviva Investors Zrównoważony

Aviva Investors Zrównoważony
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.

Strategia inwestycyjna

Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60% portfela funduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 4 lata

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: