Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, głównie poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60 do 100% aktywów w akcjach, głównie spółek mających siedzibę w krajach Europy Środkowej, oraz w innych instrumentach finansowych o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku. Część aktywów subfunduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Zalecany okres inwestowania

powyżej 5 lat

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: