Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje głównie w zagraniczne fundusze akcyjne inwestujące na światowych rynkach wschodzących.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji rynków wschodzących lub w akcje spółek z rynków wschodzących. Pozostała część aktywów inwestowania jest w bezpieczne finansowe instrumenty dłużne. Inwestycje w fundusze akcyjne lub akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdach, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynkach akcji.

Zalecany okres inwestowania

powyżej 5 lat

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: