Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu przeznaczony jest dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiają zarządzającym subfunduszem.

Strategia inwestycyjna

Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (struktury modelowej). Zarówno udział akcji, jaki i instrumentów dłużnych może być bardzo zmienny i wynosić od 0 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu. Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Subfundusz jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach.

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.

Zalecany okres inwestowania

co najmniej 3 lata

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: