Aviva Investors Obligacji

Aviva Investors Obligacji
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Obligacji przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Strategia inwestycyjna

Aktywa subfunduszu są inwestowane w gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Duży udział obligacji o stałym oprocentowaniu, w szczególności długoterminowych, może powodować okresowe wahania wartości inwestycji, w zależności od poziomu rynkowych stóp procentowych.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 1 rok

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: