Aviva Investors Obligacji

Aviva Investors Obligacji
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Obligacji przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Strategia inwestycyjna

Aktywa subfunduszu są inwestowane w gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Duży udział obligacji o stałym oprocentowaniu, w szczególności długoterminowych, może powodować okresowe wahania wartości inwestycji, w zależności od poziomu rynkowych stóp procentowych.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 1 rok

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: