Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje głównie w akcje spółek reprezentujących nowoczesne technologie.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60 do 100% aktywów w akcjach spółek, głównie reprezentujących nowoczesne technologie, min. z branż: informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej i biotechnologicznej. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku. Część aktywów subfunduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Zalecany okres inwestowania

powyżej 5 lat

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: