Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Strategia inwestycyjna

Większość aktywów subfunduszu jest lokowana w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu stanowią akcje, których udział zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz inwestycji na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągać atrakcyjne wyniki przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 2 lata

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: