Aviva Investors Depozyt Plus

Aviva Investors Depozyt Plus
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Depozyt Plus stanowi atrakcyjną ofertę dla osób ceniących bezpieczeństwo, dostępność i trwały wzrost swoich oszczędności.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Duży udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jest gwarancją stabilności inwestycji.

Zalecany okres inwestowania

dowolny, nawet poniżej roku

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: