Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Aviva Investors Aktywnej Alokacji
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Aktywnej Alokacji przeznaczony jest dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiają zarządzającym funduszem.

Strategia inwestycyjna

Fundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może także inwestować w waluty oraz zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.

Strategia funduszu koncentruje się na ocenie atrakcyjności rynku polskiego wobec rynków zagranicznych w podziale na wszystkie możliwe rodzaje aktywów, w które może inwestować fundusz. Udział akcji, jak i instrumentów dłużnych w portfelu funduszu może się wahać od 0 do 100 %. i jest zależny od decyzji zarządzających funduszem.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 4 lata

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: