Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz inwestuje do 40% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje spółek o solidnych podstawach i dobrych perspektywach wzrostu. W pozostałym zakresie aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub wykształcenie dzieci. Inwestor akceptuje obecność umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy wzroście szans na zysk większy niż z tradycyjnych form oszczędzania.

Typ subfunduszu

stabilnego wzrostu

Data utworzenia

14.01.2004 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

28.01.2004 r. – 100,31 zł

Zarządzający

Artur Jusiński

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

92 1240 1037 1111 0010 0122 5364

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

3,5%

Wartość aktywów netto

 

 

283 440 708 zł – stan na 28.02.2014 r.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: