Subfundusz Allianz Selektywny

Subfundusz Allianz Selektywny
(do dnia 29.06.2011 roku subfundusz Allianz Budownictwo 2012

Pieniądze ulokowane w subfundusz są inwestowane przede wszystkim w akcje. Subfundusz dokonuje wyboru akcji spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Modelowy portfel tego subfunduszu składa się w 90% z akcji i w 10% z dłużnych papierów wartościowych. Udział akcji w portfelu subfunduszu może wahać się od 70% do 100%.

Subfundusz dedykowany inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Typ subfunduszu

akcyjny

Portfel modelowy

90% – akcje, 10% – obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

21.11.2007 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

21.11.2007 r. – 100,00 zł

Zarządzający

Paweł Małyska

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

10 1240 1037 1111 0010 1512 2866

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4%

Wartość aktywów netto

 57 760 723 zł – stan na 28.02.2014 r.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: