Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądze zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Typ subfunduszu

akcyjny

Portfel modelowy

90% – akcje, 10% – obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

21.11.2007 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

21.11.2007 r. – 100,00 zł

Zarządzający

Hubert Kmiecik

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

72 1240 1037 1111 0010 1512 2332

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4%

Wartość aktywów netto

 

 

236 034 779 zł – stan na 28.02.2014 r.

 

 

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: