Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje. W pozostałym zakresie aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością.

Polecany inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Rekomendowany jako inwestycja średnioterminowa, nie krótsza niż 2 lata.

Typ subfunduszu

aktywnej alokacji

Data utworzenia

08.12.2005 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

16.12.2005 r. – 100,48 zł

Zarządzający

Piotr Zagała

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

3,75%

Wartość aktywów netto

 

 

222 795 770 zł – stan na 28.02.2014 r. 

 

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: