FIZ AGRO Ziemski

FIZ AGRO Ziemski

FIZ AGRO Ziemski jest funduszem aktywów niepublicznych, oferuje certyfikaty ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji. Fundusz lokuje aktywa głównie w ziemię rolną o wysokiej klasie gruntów. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu. Celem funduszu jest ochrona i wzrost kapitału po uwzględnieniu inflacji.

FIZ AGRO Ziemski został utworzony przez TFI AGRO S.A., instytucję z kapitałem w 100% polskim. Fundusz kupuje duże areały ziemi, łączy małe działki rolne a następnie wydzierżawia ziemię rolnikom. Podniesienie areału upraw przez rolników pozwala na obniżenie kosztów stałych, poprawę opłacalności produkcji i zwiększenie konkurencyjności na rynku płodów rolnych.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: