Subfundusze


Subfundusze

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

[Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych]

Nota prawna: Przed użyciem strony "Subfundusze" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: