fundusze Legg Mason Sicav [Legg Mason]


fundusze Legg Mason Sicav [Legg Mason]

W dniu 1 grudnia 2005 r. Citigroup Inc. sprzedała na rzecz Legg Mason, Inc. przeważającą większość swojej globalnej działalności w zakresie zarządzania aktywami. W ramach umowy licencji zawartej pomiędzy Citigroup Inc. a Legg Mason Inc., nazwa Funduszu oraz nazwy Subfunduszy, a także wszystkie logo i znaki towarowe związane z Citigroup lub jakikolwiek jej podmiotów powiązanych są używane przez Legg Mason, Inc na podstawie licencji.

Portfele Konserwatywne:

Konserwatywne subfundusze są przeznaczone dla niskiego poziomu ryzyka i służą apewnianiu wzrostu wartości kapitału poprzez papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu i w mniejszym stopniu poprzez kapitałowe papiery wartciowe. Każdy Konserwatywny Subfundusz będzie alokować przynajmniej 60% swojego portfela inwestycyjnego w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.

1) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (Euro)
2) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)
3) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (USD)

Portfele Zrównoważone:

Zrównoważone Subfundusze są przeznaczone dla umiarkowanego poziomu ryzyka, i dążą do zwiększenia wartościowi kapitału poprzez inwestowanie w bardziej zrównoważony sposób w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu i kapitałowe papiery wartościowe. Każdy Zrównoważony Subfundusz będzie alokować przynajmniej 40% swojego portfela inwestycyjnego w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.

1) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (Euro)
2) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)
3) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (USD)

Portfele Wzrostu:

Subfundusze Wzrostu, przeznaczone do wyższego niż umiarkowane ryzyka, dążą do zwiększenia wartościowi kapitałowej poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe i w mniejszym stopniu w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Każdy Subfundusz Wzrostu będzie alokować większość swojego portfela inwestycyjnego w kapitałowe papiery wartościowe.

1) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (Euro)
2) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (GBP)
3) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (USD)

Portfele Przyspieszonego Wzrostu:

Subfundusze Przyspieszonego Wzrostu, przeznaczone dla wysokiego poziomu ryzyka, dążą do zwiększenia wartościowi kapitałowej poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe z niewielką alokacją w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Każdy Subfundusz Przyspieszonego Wzrostu będzie alokować przynajmniej 70% swojego portfela inwestycyjnego w kapitałowe papiery wartościowe.

1) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro)
2) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)

Portfele Klasy Aktywów :

1) Citi Sicav CitiEuroland Cash Fund Euro
2) Citi Sicav CitiBond Euroland Fund Euro
3) Citi Sicav CitiEquity Euroland Fund Euro

Dochodowe fundusze Legg MasonChoice Multi-Manager:

1) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Income Fund (USD)
2) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Income Fund (Euro)

Konserwatywne fundusze Legg MasonChoice Multi-Manager:

1) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (USD)
2) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (Euro)

Zrównoważone fundusze Legg MasonChoice Multi-Manager:

1) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (USD)
2) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (Euro)

Wzrostowe fundusze Legg MasonChoice Multi-Manager:

1) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (USD)
2) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (Euro)

Fundusze Możliwosci CitiChoice Multi-Manager:

1) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (USD)
2) Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (Euro)

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Nota prawna: Przed użyciem strony "fundusze Legg Mason Sicav [Legg Mason]" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: