Fundusz Robeco Emerging Stars Equities


Fundusz Robeco Emerging Stars Equities

Celem tego subfunduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek w krajach rozwijających się oraz inwestowanie w akcje spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności w tych krajach. Inwestycje w akcje emitentów z krajów rozwijających się będą stanowiły co najmniej dwie trzecie łącznej wartości aktywów tego subfunduszu.

Subfundusz ten normalnie nie będzie inwestował w krajach rozwiniętych. Inwestycje w akcje emitentów z krajów
rozwiniętych będą stanowiły co najwyżej jedną trzecią aktywów tego subfunduszu.

W przypadku niedostępności płynnych instrumentów na potrzeby zabezpieczenia ryzyka zmiany kursów walut krajów
rozwijających się w tym rejonie, nie zawsze mozliwe będzie realizowanie aktywnej polityki walutowej.

Dla potrzeb zarządzania subfunduszem przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji w danym kraju brane będą pod uwagę przewidywane zwroty z inwestycji w danej walucie.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco Emerging Stars Equities" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: