Fundusz Robeco US MidCap Equities


Fundusz Robeco US MidCap Equities

Celem tego subfunduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek ze średnim kapitałem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jak również inwestowanie w akcje spółek ze średnim kapitałem, które prowadzą znaczną część swojej działalności w tym regionie. Wartość inwestycji w akcje tych spółek będzie wynosiła co najmniej dwie trzecie łącznej wartości aktywów subfunduszu.

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, ze inwestycje w spółki o niskiej kapitalizacji mogą, w pewnym stopniu, charakteryzować się niższą płynnością od inwestycji w spółki o wyższej kapitalizacji.

Spółki o średniej kapitalizacji oznaczają spółki o rynkowej kapitalizacji nie wyższej od 8 miliardów EUR.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco US MidCap Equities" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: