Fundusz Raiffeisen Europlus Obligacje


Fundusz Raiffeisen Europlus Obligacje

Środki funduszu są inwestowane na europejskim rynku obligacji. Oprócz papierów wartościowych z Eurolandu, które przeważają w portfelu, kupowane są także obligacje państw z EUW (denominowane np. w duńskiej koronie, czy brytyjskim funcie) a także obarczone niskim ryzykiem walutowym obligacje nowych członków UE z Europy Wschodniej.

Fundusz ten jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących alternatywnych inwestycji dla Funduszu Raiffeisen – Euro – Obligacje, który inwestuje wyłącznie w euroobligacje o horyzoncie inwestycyjnym co najmniej 5 lat.

Wyniki / Perspektywy (2007)

W grudniu nastąpił wzrost rentowności na europejskich rynkach obligacji. Powodów tego należy upatrywać nie tyle w bardzo dobrych perspektywach rozwoju gospodarczego w strefie euro, co raczej w danych z USA. Tam poziom konsumpcji prywatnej oceniany jest nieco bardziej optymistycznie, co doprowadziło do zwiększenia presji sprzedaży w Europie.

W naszej ocenie ryzyko osłabienia gospodarki amerykańskiej nie znajduje wystarczającego odbicia w zachowaniu rynku i utrzymujemy duracje ponad poziomem benchmarku. (20.12.2006).

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Raiffeisen Europlus Obligacje" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: