Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Nordea

Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus

American Value Fund (Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus) inwestuje minimum dwie trzecie swych aktywów w akcje oraz inne prawa udziałowe oferowane przez spółki z rynków północnoamerykańskich.

Główną i podstawową zasadą inwestycyjną funduszy jest inwestowanie w wartość firm z zachowaniem zasady bezpieczeństwa kapitału oraz marginesu bezpieczeństwa:

* idea inwestowania w wartość – oparta na pojęciu siły generowania zysków przez firmę, rozumianej jako zdolność do dostarczania pokaźnych zasobów gotówkowych dla jej właścicieli ponad te, które są niezbędne do zapewnienia podstawowej działalności operacyjnej firmy;

* bezpieczeństwo kapitału – I zasada, którą kieruje się fundusz, zapewniająca dokładne poznanie firmy od wewnątrz. Ta zasada polega na szczegółowej analizie zarządu firmy oraz podstawowych parametrów firmy takich jak: sprawozdania finansowe, otoczenie w jakim działa firma, cykl życia produktów itd;

* margines bezpieczeństwa – II zasada, którą kieruje się fundusz, polegająca na rozpatrywaniu tylko takich możliwości inwestycyjnych, które pozwalają na uzyskanie 50% dyskonta w stosunku do rzeczywistej wartości docelowych przepływów gotówkowych.

Dodatkowo filozofia inwestowania Value Funds opiera się na następujących zasadach:

* zarządzający funduszami Value Funds kupują akcje tylko takich spółek, które chcieliby sami posiadać,

* koncentrowanie się na wartości firmy, a nie na jej cenie giełdowej,

* równoważne traktowanie ryzyka jak też potencjalnego zwrotu z inwestycji,

* ryzyko odnosi się tylko do przedsięwzięcia, w które się inwestuje, a nie do ceny kupowanych akcji,

* ograniczenie ryzyka portfela inwestycyjnego dokonuje się po przez jego dywersyfikację.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Nordea

Nota prawna: Przed użyciem strony "Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus | American Value Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: