Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne spółek mających siedzibę (i notowanych na Rynku Regulowanym) w szerokiej gamie Krajów OECD Europy (Kontynentalnej i Wlk. Brytanii) w szerokiej gamie branż.

Dyrektor Inwestycyjny może wybierać akcje z krajów Strefy Euro (patrz rozdział Definicje pełnego Prospektu) oraz z poza tej strefy, w tym między innymi w Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Dyrektor Inwestycyjny Subfunduszu może również kupować akcje w spółkach Rozwijających się Krajów Europy. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych.

Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Europie, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Europą, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 4 maja 2001 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: