Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek japońskich, uważanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za mające korzystne możliwości wzrostu.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, mających siedzibę Japonii i notowanych na uznanym japońskim Rynku Regulowanym.

Dyrektor Inwestycyjny rozwija strukturę inwestowania w spółki japońskie o dużej kapitalizacji wyższej niż najmniejsza spółka w Indeksie SM MSCI Japan w chwili nabycia odpowiedniego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub najmniejszej spółki w Indeksie SM MSCI Japan.

Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Japonią, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 7 listopada 1988 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: