Fundusz Legg Mason Greater China Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Greater China Equity Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę, notowanych lub znajdujących się w obrocie w Chinach i Hong Kongu.

Subfundusz inwestuje przynajmniej 70% swoich Aktywów Niefinansowych w akcje zwykłe i akcje preferowane spółek notowanych lub znajdujących się w obrocie na Rynkach Regulowanych, osiągających znaczącą część swoich zysków z Chin lub Hong Kongu lub prowadzących swoją podstawową działalność na terenie Chin lub Hong Kongu.

Dyrektor Inwestycyjny inwestować do 30% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę poza Chinami i Hong Kongiem, oraz w globalne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym.

Chociaż ten Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe i akcje preferowane, w celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych może on niekiedy korzystać z określonego rodzaju produktów strukturalnych, takich jak Obligacje Powiązane z Kapitałowymi Papierami Wartościowymi. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie narzuca się żadnej określonej wartości kapitalizacji.

Fundusz został uruchomiony 12 września 2005 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Greater China Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: