Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać spółek mających siedzibę w Rozwiniętych Krajach Rejonu Azji/Pacyfiku oraz Rozwijających się Krajach Azji/Pacyfiku. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych.

Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza tym regionem, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 7 listopada 1988 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: