Fundusz ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne ING

Fundusz ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych

Fundusz ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych inwestuje głównie w denominowane w dolarach amerykańskich tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. średnio 50% aktywów Funduszu jest inwestowane w fundusze akcyjne.

Pozostała część jest inwestowana w fundusze lub bezpośrednio w instrumenty dłużne. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku dolarowych depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami części aktywów Funduszu w inne fundusze akcyjne, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Więcej informacji: Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy ING

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: