Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego Euro


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny
Rynku Pieniężnego Euro

Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej stopie oprocentowania, nominowane w EUR – o terminie zapadalności do 18 miesięcy – wyemitowane lub gwarantowane przez rządy, agencje rządowe, stanowe lub samorządowe, spółki kapitałowe i instytucje finansowe, zabezpieczone hipoteką lub aktywami, które otrzymały ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym od przynajmniej jednej z czołowych agencji ratingowych.

Fundusz może również dokonywać inwestycji w instrumenty pochodne. Celem funduszu jest osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu w okresach miesięcznych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa i płynności kapitału. Lokowanie środków odbywa się metodycznie, w oparciu o własne analizy. Proces decyzyjny polega głównie na podziale portfela na poszczególne sektory rynku (papiery rządowe, zabezpieczone, korporacyjne) i wyborze konkretnych emitentów.

Średni okres do wykupu portfela jest zarządzany aktywnie, podczas gdy wybór odpowiednich okresów do wykupu stanowi dodatkowe źródło zysku. Zarządzający dąży do wyboru instrumentów, które pozwolą osiągnąć zakładane duration portfela przy najbardziej korzystnym stosunku zysku do ryzyka.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego Euro (Fortis L Fund Money Market Euro" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: