Fortis L Fund Equity World Emerging


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Fund Equity World

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Świat to długoterminowy fundusz o niezależnym stylu lokowania, stosujący podejście bottom-up z równoczesnym ograniczaniem inwestycji w poszczególne sektory. Celem funduszu jest osiągnięcie w okresie 3 lat stopy zwrotu powyżej założonego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.

Fundusz składa się z ok. 100 papierów i jest w pełni zainwestowany w akcje. Specjaliści od poszczególnych sektorów dokonują wyboru papierów na podstawie informacji zebranych przez zespół Global Equity Team zgodnie z jego własną metodologią pracy, służącą do uszeregowania papierów w poszczególnych sektorach pod względem ich atrakcyjności. Zadaniem zespołu jest zbudowanie zdywersyfikowanego portfela w oparciu o zalecenia ekspertów od indywidualnych sektorów. Waluty i kraje emisji poszczególnych papierów są pochodną metody "bottom-up" stosowanej przy doborze papierów do portfela.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Świat (Fortis L Fund Equity World)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: