Fundusz DWS Euroobligacji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Euroobligacji

Celem inwestycyjnym DWS Polska SFIO Euroobligacji jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w euro papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego.

Nie mniej niż 80% aktywów funduszu DWS Euroobligacji jest lokowane w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym („investment grade” rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor’s Corporation lub Moody’s Investors Service lub Fitch Investors Service.

Wpłaty do Funduszu DWS Euroobligacji mogą być dokonywane w euro i złotych polskich.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Inwestycyjny DWS Euroobligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: