Banks in Poland


Banks in Poland

Data on all global and local banks conducting an independent business in Poland:

Number

Name and address

Phone and fax

 
16700004ABN AMRO BANK (Polska) S.A.
Street: 1 Sierpnia 8A
02-134 Warszawa
phone: (+ 48 22) 573-05-00
fax: (+ 48 22) 573-05-01
 
23000007ABN AMRO Bank N.V.S.A. Oddział w Polsce (w organizacji)
Street: 1 Sierpnia 8A
02-134 Warszawa
phone: (+ 48 22) 573-05-00
fax: (+ 48 22) 573-05-02
 
19600004AIG Bank Polska S.A.
Street: Przemysłowa 26A
00-450 Warszawa
phone: (+ 48 22) 523-53-00
fax: (+ 48 22) 523-53-50
 
19300005BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
Street: Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
phone: (+ 48 22) 539-51-00
fax: (+ 48 22) 539-52-22
 
10600005Bank BPH S.A.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków
tel.: (12) 618-74-11
faks: (12) 618-75-93
 
20300003Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Street: Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
phone: (+ 48 22) 860-40-00
fax: (+ 48 22) 860-50-00
 
11300007Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
phone: (+ 48 22) 522-91-12
fax: (+ 48 22) 627-03-78
 
10300006Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Street: Senatorska 16
00-923 Warszawa
phone: (+ 48 22) 657-72-00
fax: (+ 48 22) 657-75-80
 
13700001Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Street: Dubois 5A
00-184 Warszawa
phone: (+ 48 22) 860-11-00
fax: (+ 48 22) 860-11-03
 
11600006Bank Millennium S.A.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
phone: (+ 48 22) 598-10-50
fax: (+ 48 22) 598-10-58
 
15400004Bank Ochrony Środowiska S.A.
al. Jana Pawł‚a II 12
00-950 Warszawa
phone: (+ 48 22) 850-87-35
fax: (+ 48 22) 850-88-91
 
22100009Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.
Street: Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
phone: (+ 48 22) 520-81-65
fax: (+ 48 22) 520-52-36
 
13200006Bank Pocztowy S.A.
Street: Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel.: (52) 349-91-00
faks: (52) 327-04-07
 
12400001Bank Polska Kasa. Opieki S.A.
Street: Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
phone: (+ 48 22) 656-00-00
fax: (+ 48 22) 656-02-03
 
14000001Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.
Street: Racławicka 131 lok. 2U
02-117 Warszawa
phone: (+ 48 22) 823-88-24
fax: (+ 48 22) 823-88-26
 
14200007Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.
Street: Mickiewicza 33
60-959 Poznań
tel.: (61) 662-97-86
faks: (61) 662-97-85
 
13000000Bank Współpracy Europejskiej S.A.
Street: Sudecka 95/97
53-128 Wrocław
tel.: (71) 334-91-05
faks: (71) 334-91-07
 
10900004Bank Zachodni WBK S.A.
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
tel.: (71) 370-10-00
faks: (71) 370-27-87
 
22400008Banque Finance S.A. Oddział w Polsce
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa
phone: (+ 48 22) 531-18-11
fax: (+ 48 22) 531-18-17
 
23500002BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce (w organizacji)
pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
phone: (+ 48 22) 697-23-00
fax: (+ 48 22) 697-23-29
 
18000003BNP Paribas Bank Polska S.A.
pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
phone: (+ 48 22) 654-62-63
fax: (+ 48 22) 697-23-29
 
18900002BPH Bank Hipoteczny S.A.
Street: Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
phone: (+ 48 22) 656-21-69
fax: (+ 48 22) 656-21-88
 
21500000BRE Bank Hipoteczny S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
phone: (+ 48 22) 579-75-00
fax: (+ 48 22) 579-75-89
 
11400000BRE Bank S.A.
Street: Senatorska 18
00-950 Warszawa
phone: (+ 48 22) 829-00-00
fax: (+ 48 22) 829-00-33
 
17900001Calyon Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa, Poland
Tel. +48 (0) 22 544 88 88; 354 88 88
Fax +48 (0) 22 635 45 00
 
23300006Calyon SA Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa, Poland
Tel. +48 (0) 22 544 88 88; 354 88 88
Fax +48 (0) 22 635 45 00
 
22300005Cetelem Bank S.A.
Street: Kijowska 1
03-738 Warszawa
phone: (+ 48 22) 511-88-88
fax: (+ 48 22) 511-88-00
 
15800006DaimlerChrysler Bank Polska S.A.
Street: Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
phone: (+ 48 22) 312-78-00
fax: (+ 48 22) 312-67-10
 
18300004Danske Bank Polska S.A.
Street: Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
phone: (+ 48 22) 337-71-00
fax: (+ 48 22) 337-71-01
 
19100009Deutsche Bank PBC S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
phone: (+ 48 22) 579-98-00
fax: (+ 48 22) 579-98-01
 
18800009Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
phone: (+ 48 22) 579-90-00
fax: (+ 48 22) 579-90-01
 
16900000DOMINET BANK S.A.
Street: Tysiąclecia 2
59-300 Lubin
tel.: (76) 840-41-00
faks: (76) 840-41-03
 
13400002DRESDNER BANK POLSKA S.A.
pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
phone: (+ 48 22) 525-31-12 do 13
fax: (+ 48 22) 525-31-19
 
23100000Dresdner Bank AG S.A. Oddział w Polsce
pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
phone: (+ 48 22) 525-30-00
fax: (+ 48 22) 525-31-19
 
17400006DZ BANK Polska S.A.
pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
phone: (+ 48 22) 505-70-00
fax: (+ 48 22) 505-74-42
 
23400009EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce (w organizacji)
Street: Mokotowska 19
00-560 Warszawa
phone: (+ 48 22) 347-70-00
fax: (+ 48 22) 622-16-80
 
14700002Euro Bank S.A.
Street: więtego Mikołaja 72
50-126 Wrocław
tel.: (71) 795-55-00
faks: (71) 795-55-01
 
20700005FCE Bank Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
phone: (+ 48 22) 608-69-00
fax: (+ 48 22) 608-69-01
 
21400007Fiat Bank Polska S.A.
Street: Szturmowa 2
02-678 Warszawa
phone: (+ 48 22) 607-48-00
fax: (+ 48 22) 607-48-49
 
16000003FORTIS BANK POLSKA S.A.
Street: Postępu 15
02-676 Warszawa
phone: (+ 48 22) 566-90-00
fax: (+ 48 22) 566-90-10
 
17100007GE Money Bank S.A.
Street: Elżbietańska 2
80-894 Gdańsk
tel.: (58) 300-70-01
faks: (58) 304-07-01
 
15600000Getin Bank S.A.
Street: Pszczyńska 10
40-479 Katowice
tel.: (32) 200-85-00
faks: (32) 200-86-85
 
19500001GMAC Bank Polska S.A.
Street: Puławska 15
02-515 Warszawa
phone: (+ 48 22) 521-54-00
fax: (+ 48 22) 521-54-01
 
16100006Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Street: Mielżyńskiego 22
61-725 Poznań
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30
 
12800003HSBC Bank Polska S.A.
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
phone: (+ 48 22) 354-05-00
fax: (+ 48 22) 354-05-10
 
10500002ING Bank Śląski S.A.
Street: Sokolska 34
40-086 Katowice
tel.: (32) 357-70-00
faks: (32) 735-37-40
 
16800007INVEST – BANK S.A.
Street: Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
phone: (+ 48 22) 514-51-00
fax: (+ 48 22) 514-51-06
 
22800000Jyske Bank A/S S.A. Oddział‚ w Polsce
Street: KrĂłlewska 16
00-103 Warszawa
phone: (+ 48 22) 538-69-96
fax: (+ 48 22) 538-69-97
 
15000002Kredyt Bank S.A.
Street: Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
phone: (+ 48 22) 634-54-00
fax: (+ 48 22) 634-53-35
 
19400008LUKAS Bank S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
tel.: (71) 355-95-11
faks: (71) 355-30-05
 
20600002Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Street: Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
phone: (+ 48 22) 560-04-00
fax: (+ 48 22) 560-04-09
 
10100000Narodowy Bank Polski
Street: więtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
phone: (+ 48 22) 653-10-00
fax: (+ 48 22) 826-41-23
 
21900002NORD/LB Bank Polska S.A.
Street: Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
phone: (+ 48 22) 525-07-00
fax: (+ 48 22) 525-07-10
 
14400003NORDEA BANK POLSKA S.A.
Street: Kielecka 2
81-303 Gdynia
tel.: (58) 669-11-11
faks: (58) 669-11-10
 
22200002Nykredit Bank Hipoteczny S.A.
Street: Królewska 16
00-103 Warszawa
phone: (+ 48 22) 538-60-00
fax: (+ 48 22) 538-60-01
 
23200003Nykredit Realkredit A/S S.A. – Oddział w Polsce
Street: Królewska 16
00-103 Warszawa
phone: (+ 48 22) 538-60-00
fax: (+ 48 22) 538-60-01
 
10200003Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Street: Puł‚awska 15
00-975 Warszawa
tel.: (81) 535-65-65
faks: (81) –
 
21200001PTF Bank S.A.
pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel.: (71) 374-86-66
faks: (71) 374-85-00
 
20000004Rabobank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 27
00-958 Warszawa
phone: (+ 48 22) 653-50-00
fax: (+ 48 22) 653-50-04
 
17500009Raiffeisen Bank Polska S.A.
Street: Piękna 20
00-549 Warszawa
phone: (+ 48 22) 585-20-00
fax: (+ 48 22) 585-25-85
 
22600004RCI Bank Polska S.A.
Street: Marynarska 13
02-674 Warszawa
phone: (+ 48 22) 541-11-40
fax: (+ 48 22) 541-12-41
 
18400007Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
Street: Marszał‚kowska 111
00-102 Warszawa
phone: (+ 48 22) 528-40-00
fax: (+ 48 22) 528-44-44
 
22500001Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
Street: Iłżecka 26
02-135 Warszawa
phone: (+ 48 22) 878-73-87
fax: (+ 48 22) 878-73-88
 
22700007Sygma Banque Societe Anonyme (S.A.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
phone: (+ 48 22) 456-47-04
fax: (+ 48 22) 456-47-01
 
21800009Śląski Bank Hipoteczny S.A.
Street: Wiktorska 63
02-587 Warszawa
phone: (+ 48 22) 540-17-00
fax: (+ 48 22) 540-17-01
 
21600003Toyota Bank Polska S.A.
Street: Domaniewska 41
02-672 Warszawa
phone: (+ 48 22) 488-50-00
fax: (+ 48 22) 488-55-00
 
21300004VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
al. Jana Pawła II 15
00-828 Warszawa
phone: (+ 48 22) 538-70-00
fax: (+ 48 22) 538-78-88
 
18700006WestLB Bank Polska S.A.
Street: Rtm.Witolda Pileckiego 65
02-781 Warszawa
phone: (+ 48 22) 653-05-00
fax: (+ 48 22) 653-05-01
 
14600009Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.
Street: Okopowa 1
20-022 Lublin
tel.: (81) 532-22-20
faks: (81) 532-90-05

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Balanced funds in Poland / Central Europe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: