Fundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału


Fundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

[08.10.2007] W skład portfela funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału wchodzą Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa (głównie o zmiennym oprocentowaniu) oraz papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Celem funduszu Arka Ochrony Kapitału jest ochrona realnej wartości oszczędności, co oznacza, że fundusz nastawia się na zabezpieczenie kapitału uczestnika bardziej niż na maksymalizowanie zysków z inwestycji. Dzięki temu Arka Ochrony Kapitału pozwala osiągać wzrosty zbliżone do lokat bankowych, ale w przeciwieństwie do nich umożliwia wycofanie środków bez utraty zysku.

Arka Ochrony Kapitału należy do najbezpieczniejszej grupy funduszy, tzw. funduszy gotówkowych. Ze względu na niski poziom ryzyka, zalecany minimalny czas inwestycji to pół roku.

Arka Ochrony Kapitału dostępna jest również w programach systematycznego oszczędzania: Pewny Start Dziecka i Pewna Emerytura.

Udział w takich programach pozwala korzystać z zalet systematycznego odkładania stosunkowo niewielkiej ilości gotówki oraz maksymalizuje zysk, dzięki obniżkom w opłatach dystrybucyjnych.

Więcej informacji:
Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

* * *

Jednostki uczestnictwa Funduszy Arka można nabyć w placówkach i oddziałach wielu różnych dystrybutorów, takich jak:

Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
BRE Bank SA Private Banking
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA
Bank Millennium S.A. Prestige

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Arka

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz Arka Ochrony Kapitału" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: