Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją w średnim lub długim horyzoncie (3 do 5 lat).

Średnio 70% aktywów subfunduszu jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe, a średnio 30% aktywów w akcje.

Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie przekracza 30% wartości aktywów subfunduszu.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

30% – akcje
70% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne i depozyty bankowe

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 8.95 zł
Maksymalna cena nabycia: 9.13 zł
Min. cena odkupienia: 8.95 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.11 proc.
7 dni: -1.00 proc.
1 miesiąc: -3.45 proc.
12 miesięcy: 17.45 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

 

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusze inwestycyjne AIG SFIO Parasol Podatkowy" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: