Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Amplico Subfundusz Pieniężny Plus

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją krótkoterminową (do 1 roku)

Udział dłużnych papierów wartościowych, bądź instrumentów rynku pieniężnego Skarbu Państwa lub NBP wynosi nie mniej niż 40% aktywów subfunduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez inne podmioty wynosi nie więcej niż 60% wartości aktywów subfunduszu; do 35% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

70% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa
20% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty
10% – depozyty bankowe

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 11.78 zł
Maksymalna cena nabycia: 11.78 zł
Min. cena odkupienia: 11.78 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: -0.08 proc.
7 dni: 0.08 proc.
1 miesiąc: -0.17 proc.
12 miesięcy: 8.27 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: