Wzrost popytu konsumenckiego, odpływ złota z funduszów ETF oraz duże zakupy banków centralnych – analiza globalnego rynku złota w I kwartale 2021 roku (raport Gold Demands Trends 1Q 2021)

Stopniowe otwieranie się kolejnych gospodarek po lockdownie, spowodowane tym ożywienie gospodarcze oraz spadek cen złota w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 roku wyraźnie pobudziły światowy popyt konsumencki na złoty kruszec w I kwartale 2021 roku, który wyniósł 815,7 ton – wynika z raportu Gold Demands Trends 1Q 2021. Ponadto, mocne odbicie zaobserwowano na rynku biżuterii (wzrost o 52% rok do roku). Na spore zakupy zdecydowały się również banki centralne, które zwiększyły swoje rezerwy aż o 95,5 ton.

Popyt konsumencki i odpływ z funduszów ETF

Wyniki raportu Gold Demands Trends 1Q 2021 opublikowane przez Światową Radę Złota wskazują, że popyt na złoto w I kwartale 2021 roku ukształtował się na poziomie 815,7 ton, co oznacza, że w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł (783,4 tony). Jednakże zestawiając ten wynik z I kwartałem 2020 roku obserwujemy spadek popytu o 23%.

Coraz większy procent zaszczepionych osób w wielu krajach, otwieranie kolejnych sektorów gospodarek oraz spadek cen złota – te czynniki sprawiły, że wyraźnie wzrósł popyt konsumencki na złoto. To zjawisko miało duży wpływ na złagodzenie skutków odpływu ilości złota z funduszy ETF opartych na tym kruszcu – globalne zasoby tych funduszy spadły o 177,9 ton złota (9,5 miliarda USD).

W analizowanym okresie zmniejszyła się także cena złota o 4%, w ujęciu kwartał do kwartału. Ten trend spadkowy był częściowo zależny od odpływów z funduszy ETF oraz zmniejszonej liczby zawieranych kontraktów terminowych na giełdzie. Jednak silny popyt wśród konsumentów zapewnił odpowiednie wsparcie.

Wzrost zainteresowania złotymi inwestycjami

W I kwartale 2021 roku wysokim zainteresowaniem cieszyły się sztabki i monety bulionowe, na które popyt wyniósł 339,5 ton (wzrost o 36% w ujęciu rok do roku), co oznacza najlepszy kwartalny rezultat od IV kwartału 2016 roku. Wpływ na taki wynik miała również presja inflacyjna, która popchnęła inwestorów do przechowywania większych kwot w złocie.

Niesłabnące zainteresowanie lokowaniem kapitału w złotym kruszcu – nawet podczas powolnego wychodzenia z lockdownu – sprawiło, że kiedy tylko jego cena spadła, od razu pojawiło się wielu chętnych na zakup. To tłumaczy wzrost ilości kruszcu nabytego przez inwestorów – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Wyniki raportu Światowej Rady Złota pokazują także, że globalny popyt na złoto cały czas rośnie, nawet pomimo wzrostów stóp procentowych i umocnieniu się dolara amerykańskiego, co przełożyło się na odpływ zasobów z funduszy ETF. W Polsce również obserwujemy zwiększające się zainteresowanie królewskim kruszcem. Jak wynika z naszych badań, Polacy postrzegają złoto (36,1%) i nieruchomości (56,3%) jako najbardziej interesujące aktywa do inwestowania – dodaje.
Polacy widzą w „królu metali” bardzo ciekawą możliwość na bezpieczne przechowywanie i powiększanie swoich oszczędności. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na wyrównane zainteresowanie kruszcem we wszystkich grupach wiekowych – do 24 roku życia to 26,3% inwestorów, a w przedziale 25-34 lat aż 34,1%. Starsi entuzjaści złota, w grupie od 35 do 49 lat, osiągnęli wynik 38,1%, natomiast osoby powyżej 50 roku życia – 38,6%.

Spore zakupy banków centralnych

Informacja o potrojeniu swoich rezerw złota przez Narodowy Bank Węgier oraz wyniki raportu Gold Demands Trends 1Q 2021 potwierdzają trend polegający na zwiększaniu zasobów kruszcu w bankach centralnych. W I kwartale 2021 roku powiększyły się one o 95,5 tony. Największy wpływ na globalny wynik, oprócz zakupów węgierskiego banku centralnego, miała decyzja nabycia tego aktywa przez Turcję (31,5 tony). Globalne rezerwy w skarbcach tych instytucji były niższe o 23% w ujęciu rok do roku, jednak o 20% wyższe w ujęciu kwartał do kwartału.

Trend zabezpieczania finansów publicznych złotem jest widoczny na całym świecie. W marcu br. Narodowy Bank Polski również informował o możliwości wprowadzenia strategii, która zakłada dokupienie 100 ton złota do krajowych rezerw, w ciągu najbliższych kilku lat – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Działania te pokazują, że banki centralne postrzegają obecne ceny jako niezwykle atrakcyjne. Warto wiedzieć, że tak duże transakcje gwarantują utrzymanie się cen powyżej 1.700 USD i zachęcają inwestorów do wejścia na rynek – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Biżuteria na fali wznoszącej

Poprawa nastrojów względem otwarcia gospodarek utrzymała rosnącą falę popytu na biżuterię, który wyniósł 477,4 tony i był aż o 52% wyższy w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Wartość wydatków na te dobra osiągnęła poziom 27,5 miliarda USD i była najwyższa od I kwartału 2013 roku. Co ciekawe, biorąc pod uwagę dłuższy okres to popyt na złotą biżuterię plasuje się na niskim poziomie – wyniósł o 6% mniej niż średnia kwartalna z ostatnich pięciu lat.

Źródło: Tavex Group, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: