Miniony tydzień nie przyniósł złotu znaczących zmian. Choć pojawiły się krótkotrwałe perturbacje, ostatecznie w skali tygodnia nie dało się zaobserwować

Zakup kolejnych 100 ton złota zapowiedział obecny Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, w przypadku, jeśli zostanie wybrany na II

Stopniowe otwieranie się kolejnych gospodarek po lockdownie, spowodowane tym ożywienie gospodarcze oraz spadek cen złota w porównaniu z ostatnim kwartałem

Narodowy Bank Węgier poinformował o strategicznej decyzji zwiększającej aż trzykrotnie rezerwy złota. Wzrosły one z 31,5 ton do 94,5 ton,