O ile poszły w górę ceny gruntów pod budowę mieszkań

O ile poszły w górę ceny gruntów pod budowę mieszkań

O ile wzrosły ceny gruntów inwestycyjnych w ostatnim czasie? Jaki udział w całości nakładów na realizację inwestycji mieszkaniowych ma koszt zakupu ziemi? Czy rosnące stawki na rynku gruntów przełożą się na ceny mieszkań?

LC Corp S.A.

Jeśli chodzi o ceny gruntów, poziom ich wzrostu zależny od konkretnej lokalizacji. W najpopularniejszych dzielnicach największych miast można znaleźć grunty, których cena w ciągu roku wzrosła o kilkadziesiąt procent. Trudno jednak wskazać uśredniony udział kosztu zakupu gruntu w całkowitym koszcie inwestycji. Zupełnie inaczej kształtuje się on dla działek zlokalizowanych w centrach miast, gdzie istnieje możliwość realizacji intensywnej zabudowy, a inaczej dla gruntów na obrzeżach, często bez niezbędnej infrastruktury, gdzie przeważa zabudowa kameralna. Niemniej, należy zaznaczyć, iż ceny działek rosną nieprzerwanie od kilku lat i obecnie osiągnęły poziom sprzed ostatniego kryzysu. Oczywiście jest to jeden z elementów, który ma istotny wpływ na wzrost cen mieszkań w ostatnim czasie.

J.W. Construction Holding S.A.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ procentowe wyliczenia zależałyby w tym przypadku od wielu czynników, przede wszystkim lokalizacji, czy szybkiej możliwości realizowania inwestycji. Wartość gruntu w budżecie inwestycji stanowi najczęściej udział od 10 proc. do 30 proc.

Archicom S.A.

W ciągu ostatniej dekady udział gruntów w strukturze kosztów wzrósł dwukrotnie. W przeszłości udawało się realizować projekty deweloperskie, gdzie koszt gruntu w relacji do przychodu nie przekraczał nawet 5 proc. Na chwilę obecną zauważany jest wzrost cen ziemi do prawie 20 proc. W posiadaniu jest bogaty bank gruntów na ponad 5000 mieszkań, co zabezpiecza potrzeby na kolejne 3 lata. Bezustannie jednak poszukuje się nowych działek, choć jest selektywność w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Grupa CTE

Obserwowany stały wzrost cen gruntów wynosi od 20 proc. rok do roku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną do 100 proc. w przypadku dobrze zlokalizowanych parceli przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Obecnie koszt nabycia gruntu w przeliczeniu na 1 m kw. nowego mieszkania w popularnej lokalizacji we Wrocławiu wynosi 800-1200 zł netto.

Eco Classic

Oszacowanie wzrostu cen działek, na których można zrealizować inwestycje deweloperskie jest trudne ze względu na to, że są to pojedyncze grunty o dużej powierzchni w bardzo różnych lokalizacjach. To co jest miarodajne to wielkość marży, czyli zarobku deweloperów, który pozostaje po zakończeniu realizacji inwestycji. Kiedy koszty budowy i zakupu działek rosną, siłą rzeczy marża spada.

Matexi Polska

W ostatnich latach grunty podrożały o kilkadziesiąt procent. Oczywiście przekłada się to na koszty inwestycyjne w sposób bezpośredni. Dość powiedzieć, że w zależności od segmentu rynkowego cena działki może stanowić kilkadziesiąt procent kosztów projektu deweloperskiego.

Allcon Osiedla

Budowanie banków ziemi jest procesem ciągłym. Część gruntów kupowana jest z przeznaczeniem pod inwestycje w odległej przyszłości, czasem okazyjnie. Grunty stanowią podstawę stabilności biznesu deweloperskiego i strategii rozwoju przedsiębiorstwa na rynku. Trudno jest porównywać grunty kupowane w różnych okresach koniunktury gospodarczej. Są dzielnice, w których cena gruntów wzrosła nawet dwu i trzykrotnie. Problemem jest jednak określenie punktu odniesienia, do którego wzrost ten mierzyć. Są też parcele wystawiane na sprzedaż, w przypadku których organizowanych jest wiele przetargów, ale nie znajdują nabywców. Dotyczy to między innymi terenów, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo istnieje duże ryzyko, że decyzja o warunkach zabudowy będzie rozbieżna z oczekiwaniami dewelopera. Ostateczne ceny dla danej dzielnicy kształtuje rynek, dlatego udział gruntu w strukturze kosztów nie jest stały.

Antczak Residential

W tej chwili na ceny mieszkań wpływają głównie trzy czynniki: ceny gruntów, wzrost cen materiałów budowlanych oraz rosnące koszty pracy. Dlatego kluczem do realizacji inwestycji pozostaje aspekt generalnego wykonawstwa. Paradoksalnie, kłopoty z wykonawcami wspierają mniejszych deweloperów, szczególnie tych wywodzących się właśnie z budowlanki. To doświadczenie daje im rynkową stabilność.

Home Invest

Zauważono, że grunty pod budowę mieszkań w ciągu kilku lat znacznie zdrożały. Podwyżki oscylują w przedziale 15-30 proc. W tej chwili, aby kupić atrakcyjny grunt pod zabudowę mieszkalną trzeba się solidnie postarać. Zespół dobrze sobie jednak z tym radzi, czego dowodem są nowe inwestycje w planach. Drożejące grunty niestety przyczyniają się do wzrostu cen mieszkań, ponieważ dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, które inwestor musi ponieść, aby cały proces realizacji inwestycji przebiegał sprawnie.

Źródło: Dompress.pl

Oceń ten artykuł: