Prawie 8 tys. za metr w Warszawie

Prawie 8 tys. za metr w Warszawie

[30.04.2014] Wystarczy dysponować kwotą 450 zł miesięcznie, aby opłacić ratę za zakup przeciętnej kawalerki w Katowicach, Łodzi czy Bydgoszczy. Dwukrotnie wyższa kwota wystarczyłaby, aby regulować miesięczną ratę kredytową za zakup dwóch pokoi w Szczecinie lub kawalerki w Warszawie.

Wystarczy dysponować kwotą 450 zł miesięcznie, aby opłacić ratę za zakup przeciętnej kawalerki w Katowicach, Łodzi czy Bydgoszczy. Dwukrotnie wyższa kwota wystarczyłaby, aby regulować miesięczną ratę kredytową za zakup dwóch pokoi w Szczecinie lub kawalerki w Warszawie – wynika z szacunków ekspertów Lion’s Bank i portalu Domy.pl. W ciągu roku koszt związany z zakupem mieszkania na kredyt spadł o prawie 6%.

Lion’s Bank wraz z portalem Domy.pl rozpoczynają cykliczne publikacje na temat wysokości rat kredytowych związanych z zakupem mieszkań w największych miastach. Indeks kosztu kredytu (IKK) w prosty sposób prezentuje jak zmienia się comiesięczny koszt długu zaciągniętego na zakup dwupokojowego mieszkania w dużym polskim mieście. Kwietniowy odczyt tego wskaźnika wynosi 85,9 pkt. Oznacza to, że chcąc kupić dwupokojowe mieszkanie na kredyt w jednym z 10 największych polskich miast trzeba się liczyć z odrobinę wyższym kosztem niż jeszcze w lipcu 2013 roku, kiedy indeks był na poziomie 82,6 pkt. (o 3,8% niżej niż dziś). Z drugiej strony w styczniu 2013 roku, a więc w momencie, w którym badanie rozpoczęto, kredyt był o 16,4% droższy niż dziś (indeks na poziomie 100 pkt.).

Prawie 8 tys. za metr w Warszawie

Koszt ten jest oczywiście tym wyższy, im droższe są nieruchomości w danym mieście. Pod tym względem prym wiedzie Warszawa. Jak wynika z danych portalu Domy.pl mediana cen ofertowych (cena, od której połowa ofert jest tańsza, a połowa droższa) w Warszawie wynosi 7,9 tys. zł za m kw. W kolejnym w zestawieniu Krakowie przeciętny metr kosztuje 6,5 tys. zł za m kw. W takich miastach jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk właściciele chcą przeciętnie od 5,3 do 5,6 tys. zł za metr. Najtaniej jest w takich miastach jak Katowice, Łódź czy Bydgoszcz, gdzie za metr trzeba przeważnie zapłacić wyraźnie mniej niż 4 tys. zł.

Ceny nieruchomości używanych w wybranych miastach

Lokalizacja

Mediana ceny ofertowej m kw.

Średnia cena transakcyjna za m kw. mieszkania*

Różnica między ceną ofertową i transakcyjną

Warszawa

7 928 zł

6 935 zł

14%

Kraków

6 486 zł

5 827 zł

11%

Poznań

5 300 zł

5 222 zł

2%

Wrocław

5 627 zł

5 037 zł

12%

Gdańsk

5 419 zł

4 797 zł

13%

Lublin

4 750 zł

4 392 zł

8%

Szczecin

4 246 zł

3 825 zł

11%

Bydgoszcz

3 775 zł

3 403 zł

11%

Łódź

3 811 zł

3 400 zł

12%

Katowice

3 698 zł

3 301 zł

12%

* Na podstawie danych NBP za IV kw. 2013 r.

Warto zauważyć, że przedstawione mediany cen ofertowych są wyraźnie wyższe od przeciętnych transakcyjnych, które ostatnio – za czwarty kwartał – opublikował Narodowy Bank Polski. Różnice wynoszą od 2% w Poznaniu do 14% w Warszawie. Przeciętnie aż o 11% mediana cen ofertowych przewyższa średnią cenę transakcyjną. Faktycznie nabywane nieruchomości na rynku są więc przeważnie wyraźnie tańsze niż te, które właściciele oferują do sprzedaży.

Przyjęcie cen ofertowych do dalszych obliczeń jest jednak o tyle uzasadnione, że kupując nieruchomość na własność trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów transakcyjnych, co zawyża budżet, którym należy dysponować. Upraszczając cała sprawę postanowiliśmy więc oszacować wysokość rat kredytowych w oparciu o przeciętne ceny ofertowe (mediany). Założyliśmy, że nabywca posiada 20-proc. wkład własny, co mniej więcej odpowiada średniej rynkowej. Dług zaciągany jest na 30 lat, w rodzimej walucie w systemie rat równych.

W Warszawie za kawalerkę trzeba zapłacić 950 zł miesięcznie

Z danych firmy Lion’s House wynika, że obecnie średnia marża kredytowa wynosi 1,67%. Przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego można więc oszacować na 4,38%. Tak niskie oprocentowanie kredytów zawdzięczamy rekordowo niskim stopom procentowym ustalanym przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). W efekcie chcąc kupić 30-metrową kawalerkę w Warszawie trzeba liczyć się z miesięczną ratą na poziomie 951 zł miesięcznie. Z ponad dwukrotnie niższym kosztem trzeba by liczyć się chcąc kupić modelową kawalerkę w Katowicach (443 zł), Bydgoszczy (453 zł) lub Łodzi (457 zł).

Koszt kredytu na zakup mieszkania w wybranych miastach

Lokalizacja

Kawalerka
(30 m kw.)

Mieszkanie 2-pok.
(50 m kw.)

Mieszkanie 3-pok.
(75 m kw.)

szacunkowa cena

miesięczna rata

szacunkowa cena

miesięczna rata

szacunkowa cena

miesięczna rata

Warszawa

237 840 zł

951 zł

396 400 zł

1 584 zł

594 600 zł

2 376 zł

Kraków

194 580 zł

778 zł

324 300 zł

1 296 zł

486 450 zł

1 944 zł

Poznań

159 000 zł

635 zł

265 000 zł

1 059 zł

397 500 zł

1 589 zł

Wrocław

168 810 zł

675 zł

281 350 zł

1 124 zł

422 025 zł

1 687 zł

Gdańsk

162 570 zł

650 zł

270 950 zł

1 083 zł

406 425 zł

1 624 zł

Lublin

142 500 zł

570 zł

237 500 zł

949 zł

356 250 zł

1 424 zł

Szczecin

127 380 zł

509 zł

212 300 zł

848 zł

318 450 zł

1 273 zł

Bydgoszcz

113 250 zł

453 zł

188 750 zł

754 zł

283 125 zł

1 132 zł

Łódź

114 330 zł

457 zł

190 550 zł

762 zł

285 825 zł

1 142 zł

Katowice

110 940 zł

443 zł

184 900 zł

739 zł

277 350 zł

1 108 zł

Średnia

153 120 zł

612 zł

255 200 zł

1 020 zł

382 800 zł

1 530 zł

Założenia: Nabywca dysponuje 20-proc. wkładem własnym, zadłuża się na 30 lat w systemie rat równych, marża kredytowa wynosi 1,67%, a WIBOR 3M 2,71%

Dwójka już od 739 zł miesięcznie

Rata za kawalerkę w Warszawie jest równa tej z jaką należałoby się liczyć kupując na kredyt dwa pokoje w Lublinie (949 zł). Z grona badanych miast najwyższa byłaby rata za zakup dwóch pokoi w Warszawie (1584 zł), a najniższa w Katowicach (793 zł). Średnia dla branych pod uwagę miast to 1020 zł. Teoretycznie tyle trzeba dziś przeciętnie zapłacić kupując na kredyt modelowe dwupokojowe lokum.

Trzy pokoje w Łodzi w cenie dwóch z Wrocławia

Z o połowę wyższą kwotą trzeba się liczyć chcąc kupić na kredyt mieszkanie trzypokojowe (modelowa powierzchnia 75 m kw.). Najdrożej jest oczywiście w Warszawie, gdzie rata kredytu na zakup przeciętnego trzypokojowego mieszkania to już 2376 zł miesięcznie. Ponad 1,9 tys. zł trzeba by płacić co miesiąc do banku za identycznej wielkości lokum w poprzedniej stolicy Polski. Około 1,1 tys. zł, byłoby natomiast ratą za zakup trzech pokoi w Katowicach, Łodzi lub Bydgoszczy.

Kredyty nie powinny szybko drożeć

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że kupując nieruchomość na kredyt w złotym ponosi się ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych. W tym kontekście niezwykle ważne jest to czy i ewentualnie o jakich zmianach stóp procentowych zadecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Ta jednak w najbliższym czasie nie planuje podwyżek. W oficjalnych komunikatach rady można znaleźć informacje o chęci utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca trzeciego kwartału 2014 r. Z dużym prawdopodobieństwem niedługo okres ten zostanie wydłużony do końca br. Nie brakuje też opinii zgodnie z którymi rekordowo niskie stopy procentowe będą też obowiązywały w roku kolejnym.

Potwierdzają to notowania kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA). Za 6 miesięcy wyceniają one WIBOR 3M na 2,76%. Dziś WIBOR 3M jest notowany niemal na identycznym poziomie (2,72%). W dłuższym horyzoncie czasowym (21-miesięcznym) kontrakty na WIBOR 3M notowane są na poziomie 3,42%. Gdyby za 21 miesięcy WIBOR 3M faktycznie wzrósł do poziomu 3,42%, to rata kredytu zaciągniętego na 25 lat i 300 tys. zł wyniosłaby 1740 zł miesięcznie. To wciąż wyraźnie mniej niż w sierpniu 2012 r.(wtedy rata takiego długu wyniosła 2046 zł), kiedy rynek nie dyskontował jeszcze poluzowania polityki pieniężnej, do której doszło w listopadzie oraz jedynie o 120 zł miesięcznie więcej niż obecnie.

Metodologia badania:

Aby obliczyć ratę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w dużym mieście wzięto pod trzy główne czynniki:

  1. Szacunkową wartość mieszkania 1, 2 i 3-pokojowego w jednym z 10 badanych miast. Obliczono ją poprzez przemnożenie mediany ceny ofertowej z poprzedniego miesiąca (domy.pl) oraz powierzchni charakterystycznej dla danej nieruchomości – 30 m kw. dla kawalerki, 50 m kw. dla mieszkania 2-pok. i 75 m kw. dla mieszkania 3-pok.,
  2. Wysokość przeciętnej marzy kredytowej dla danego okresu – średnia z wyników ankiety przeprowadzonej wśród banków,
  3. Wysokość stawki WIBOR 3M – notowanie z pierwszego dnia miesiąca publikacji.

Na tej podstawie oszacowano wysokość miesięcznej raty kredytowej dla następujących założeń:

  1. Kredyt udzielany na 30 lat,
  2. System rat równych,
  3. Wkład własny na poziomie 20%.

Na podstawie danych obliczonych w wyżej opisany sposób stworzono też indeks kosztu kredytu (IKK). Uśrednia on wyniki dla 10 badanych miast na temat kosztu kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania dwupokojowego i odnosi do wyniku ze stycznia 2013 roku.

Wyniki prezentowane są jako indeks o podstawie 100. W efekcie wynik na poziomie 120 pkt. sugeruje, że w danym miesiącu miesięczna rata na zakup przeciętnego mieszkania dwupokojowego w jednym z 10 największych polskich miast jest o 20% wyższa niż była w styczniu 2013 roku. Może to mieć związek ze wzrostem kosztu kredytu lub wzrostem wartości nieruchomości. Z odwrotną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby odczyt w danym miesiącu był na poziomie 80 pkt.

Bartosz Turek, Lion’s Bank
Marcin Drogomirecki, Domy.pl

źródło: Lion’s Bank

Oceń ten artykuł: