Największa polska transakcja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w największym programie unijnym (Horyzont 2020)

Największa polska transakcja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w największym programie unijnym (Horyzont 2020)

„Horyzont 2020” to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. W zakresie instrumentów finansowych (InnovFin) Programu „Horyzont 2020” operuje Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wraz z narodowymi pośrednikami finansowymi.

Krótko o…

EFI objął właśnie gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych. CVI Dom Maklerski (CVI), lider finansowania private debt w Polsce, może je zainwestować poprzez współzarządzany przez siebie fundusz inwestycyjny. Zainwestować w ciągu najbliższych dwóch lat, w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. małe mid-cap.

Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI zaoferuje przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne, w ramach transakcji private debt.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP: „Ogłaszana dziś w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli nam zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CVI będzie kupować nowe obligacje od innowacyjnych przedsiębiorstw, z czego skorzysta około 60 polskich firm. Wykorzystanie unijnej gwarancji budżetowej ułatwia dostęp do finansowania jeszcze większej liczbie firm, co jest głównym celem Planu Inwestycyjnego dla Europy.”

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Cieszę się, że kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce. Nowa umowa EFI z CVI zmniejsza lukę finansową w kraju, dając szansę na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Pragnę pogratulować obu instytucjom inaugurowanej dzisiaj transakcji. Należy podkreślić, że jest to największa umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zawarta z polską instytucją finansową w ramach programu Horyzont 2020.”

Podczas zorganizowanej przez KPK 28 maja br. konferencji prasowej z okazji inauguracji rynkowego wdrożenia ww. Umowy w Polsce powiedziano:

  • Rafał Lis, Partner Zarządzający w CVI: „Pozyskanie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jako partnera, jest dla CVI doskonałą referencją. Dzięki współpracy z EFI, fundusz współzarządzany przez CVI ma szansę zaoferować polskim przedsiębiorstwom finansowanie private debt na atrakcyjnych dla nich warunkach. Zgodnie z definicją nowego instrumentu, maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść do 30 mln zł. Minimalne pojedyncze zaangażowanie szacujemy na 8 mln zł, co pozostaje w zgodzie z naszą polityką inwestycyjną.”
  • Pier Luigi Gilibert, Dyrektor Generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z CVI, polskim liderem pozabankowego finansowania dłużnego dla małych i średnich firm. Działalność CVI jest zgodna z misją i strategią Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego celem jest ułatwienie dostępu do kapitału innowacyjnym przedsiębiorstwom.”
  • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej: „Jednym z priorytetów polskiego rządu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, szczególnie w zakresie innowacji i technologii. Mam nadzieję, że ogłaszana dzisiaj transakcja przełoży się na realny zastrzyk inwestycyjny dla tych firm oraz na zachęcenie innych krajowych instytucji finansowych do większego zaangażowania na tym polu.”
  • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: „Wraz z podpisaniem umowy z EFI, CVI dołącza do grona Narodowych Pośredników Finansowych UE w Polsce. To kolejna instytucja, która odniosła sukces w międzynarodowych konkursach o unijne gwarancje i wnosi istotny wkład do systemu wdrażania unijnych instrumentów finansowych na rodzimym rynku.”
  • „Misją KPK jest wparcie wdrożenia ww. instrumentów finansowych w Polsce. Zarówno CVI, jak i zainteresowani nowym produktem polscy przedsiębiorcy, uzyskają naszą pomoc. Starujemy już dzisiaj specjalnym spotkaniem dla całego rynku. Fakt włączenia po raz pierwszy w historii domu maklerskiego do systemu wdrażania publicznych programów w Polsce daje nowe możliwości. Dzięki dzisiejszej transakcji poprawia się także pozycja Polski w rankingach wykorzystania programów ramowych UE” – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Nowo zawarta umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z CVI jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera

Dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020. Umowa jest największą z transakcji InnovFin SMEG oraz największą transakcją w ramach instrumentów finansowych aktualnych programów UE, zrealizowanych dotąd w Polsce. W jej efekcie Polska awansuje na 11 miejsce (z miejsca 22) w grupie 25 krajów, w których jest aktualnie wdrażany Program Horyzont 2020 – InnovFin SMEG, pod względem wartości portfeli finansowania, zakontraktowanych przez pośredników finansowych na rzecz rynków lokalnych.

Prócz konferencji prasowej, 28 maja 2018 miało miejsce również seminarium dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Narodowych Pośredników Finansowych, zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Oceń ten artykuł: