Polski przemysł kwitnie. Giełdowy Indeks Produkcji poszybował, zamykając grudzień „na zielono”

polski przemysł

Giełdowy Indeks Produkcji zamykał listopad z wynikiem 1088.50 pkt. notując jeden z poważniejszych spadków w całym 2017 roku. W grudniu udało się powrócić na tor wzrostu wartości i zamknąć rok na poziomie 1135.96 pkt. Tradycyjnie wzrosty nie dotyczyły wszystkich spółek, lecz raptem połowy, podtrzymując panującą się od dłuższego czasu opinię o dojrzałości rynku, na którym dane fundamentalne i perspektywy rozwoju spółek podlegają surowej ocenie.

Wzrost wartości o 4.36% m/m to dla indeksu zrzeszającego 60 największych polskich spółek produkcyjnych to jeden z najlepszych wyników od momentu jego powstania. Co więcej, wynik GIP60 okazał się o wiele lepszy od wyników najważniejszych benchmarków GPW, na której największy wzrost zanotował indeks sWIG80 (+2.99% m/m). Spółki notowane w ramach WIG20 wzrosły o 2.18 proc. m/m, a cały rynek osiągnął zwrot na poziomie 2.09%. O doskonałej kondycji polskiego rynku produkcji świadczy również fakt, że spośród wszystkich indeksów WIG jedynie 5 subindeksów branżowych osiągnęło w grudniu wyższe stopy zwrotu niż GIP60, a mianowicie: WIG-ODZIEŻ (+12.25% m/m), WIG-LEKI (+11.68% m/m), WIG-MOTO (+7.04% m/m), WIG-NIERUCHOMOŚCI (+6.36% m/m) i WIG-GÓRNICTWO (+4.68% m/m).

Analizując stopy zwrotu spółek z GIP60 w kontekście branżowym, najwyższych wyników można doszukać się wśród spółek odzieżowych zajmujących się projektowaniem i dystrybucją swoich produktów. Średnia stopa zwrotu wśród projektantów – tak określamy tę grupę spółek z GIP60 – w ostatnim miesiącu 2017 roku wyniosła 13.09%, za co odpowiada przede wszystkim spektakularny wzrost wartości spółki CCC. Bardzo wysokie średnie stopy zwrotu w grudniu osiągnęły również spółki z branży farmaceutycznej (+6.50% m/m) oraz producenci żywności (+5,01% m/m).

Solidne wzrosty w czołówce GIP60

Również w grudniu w grupie GIP znalazły się firmy, których wyniki znacznie przewyższyły średnią rynkową, osiągając dwucyfrowe stopy wzrostu wartości. Najwyższą stopę zwrotu i zwycięstwo w grudniowym rankingu GIP60 wypracowała POZBUD T&R S.A. (+22% m/m) – producent okien i drzwi drewnianych i aluminiowych. Spółka działa na całym rynku europejskim, od kilku lat eksportuje również drzwi do USA. Na początku grudnia POZBUD poinformował o uzyskaniu dofinansowania z PARP dla spółki zależnej na ponad 19 mln zł. Przy rocznych przychodach grupy na poziomie 170 mln (2016) zostało to pozytywnie ocenione dla perspektywy rozwoju i wyników spółki w 2018 r., jak widać ze skokowej zmiany wyceny kursu akcji.

Drugie miejsce na podium przypadło spółce CCC S.A. (+18.8% m/m), największemu producentowi obuwia w Europie. Spółka zasypała w grudniu giełdę pozytywnymi komunikatami o swojej kondycji. Najpierw o przychodach w listopadzie wyższym rdr o 27%, a potem o planach ekspansji w Rumunii, Kazachstanie i Gruzji. W momencie powstania tego komentarza znane są już wyniki spółki za grudzień. Zapewne wzrost przychodu rdr o prawie 42% będzie napędzał dalszy wzrost i zainteresowanie akcjami spółki.

W grudniu najniższy stopień podium przypadł BIOMED-LUBLIN W. SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (+17.7% m/m). Taki stan rzeczy można tłumaczyć m.in. tym, że fundusz Value FIZ zwiększył swój udział w spółce z 0,24% kapitału do 7,37%. Trudno rozstrzygnąć, czy większy wpływ na jej wynik wywarło pozyskanie akcjonariusza czy przedstawiona w połowie grudnia przez Zarząd wizja rozwoju. Poinformował on, że po sprzedaży w listopadzie do Polpharmy praw marki Lakcid, realizowana będzie ścisła kooperacja z Polpharmą w roku 2018 r. — ocenia Paweł Daszkiewicz z DSR SA.  Zarząd przedstawił również koncepcję budowy nowego zakładu w Lublinie oraz plany ekspansji w eksporcie. — Wydaje się, że wcześniej opublikowane dobre wyniki za III kwartał mocno uwiarygodniły ten przekaz, a wejście nowego inwestora zachęciło, by docenić akcje tej spółki — dodaje Daszkiewicz.

Zdaniem Macieja Zaręby, współtwórcy giełdowego indeksu produkcji, spojrzenie na trójkę zwycięzców grudniowych notowań w rankingu GIP60 ze strony branż, które reprezentują, daje ciekawe odniesienie do zachowań branżowych spółek w całym roku 2017r. Z jednej strony reprezentowane przez nie branże: tzw. projektantów (CCC) ze wzrostem średnim 41,5% rdr, farmaceutyczna (BIOMED-LUBLIN) ze wzrostem 31% rdr oraz materiałów budowlanych (POZBUD T&R) ze wzrostem średnim 19,2% rdr zanotowały największe średnie wzrosty roczne, ale nie były to zachowania spójne dla wszystkich spółek reprezentujących te branże. Wystarczy wskazać, że w branży tzw. projektantów, czyli spółek, które skupiają się głównie na projektowaniu i dystrybuowaniu własnych produktów, rozrzut zmian wartości akcji mieścił się między 57% (LPP S.A) a 27,3% (Vistula S.A); dla producentów materiałów budowlanych między 53,3% (LIBET S.A.) a – 12,1% (SELENA FM S.A.); w końcu dla branży farmaceutycznej nawet między 100,8% (SELVITA S.A) a – 57,3% (BIOTON S.A). — Trudno więc jednoznacznie podsumowywać, że przynależność spółki do danej branży, dawała gwarancję wzrostu kursu jej akcji, to tylko jedna z przesłanek do oceny wyników danego przedsiębiorstwa — kwituje Zaręba.

Rok 2017 na plusie

Zwycięzcą rankingu GIP60 za cały rok 2017 została spółka SELVITA S.A. (firma biotechnologiczna). Wręcz oszałamiający wzrost wyceny wartości spółki o ponad 100% był przede wszystkim konsekwencją marcowego wzrostu po podpisaniu umowy partneringowej na cząsteczkę SEL24 z firmą Berlin-Chemie Menarini i pozyskaniem dofinansowania z NCBiR. Co prawda akcjonariusze przeżyli chwilę niepewności w październiku, gdy spółka została zmuszona do zawieszenia badań klinicznych w ramach projektu SEL24, ale w grudniu FDA pozwoliła Selvicie je wznowić i wszystko wskazuje na to, że akcjonariusze, którzy zaufali zapewnieniom zarządu spółki, że to krótkoterminowe perturbacje, nie powinni się zawieść na tej inwestycji również w przyszłym roku.

— Generalnie dla Giełdowego Indeksu Produkcji miniony rok okazał się całkiem przyzwoitym czasem, w którym zanotowano ponad 86 punktowy wzrost wartości, co pozwoliło uzyskać roczną stopę zwrotu na poziomie 8.21%. Jednak nie był to okres stabilnego wzrostu, gdyż serie pozytywnych odczytów były przeplatane miesiącami ze znacznymi spadkami wartości — wskazuje Zaręba. W 2017 roku najlepszym miesiącem był styczeń ze stopą zwrotu na poziomie 6.55% m/m. Największy spadek GIP60 zaobserwowano w listopadzie (-4.92% m/m).  W ujęciu kwartalnym najlepszy był pierwszy kwartał, w którym indeks zanotował trzy kolejne dodatnie miesięczne stopy zwrotu, co dało 10.7% wzrost wartości. W drugim kwartale GIP60 stracił 3.6% wartości, w trzecim zyskał 3.5% by w ostatnim kwartale spaść o 2.1%.

Przyszłość wygląda optymistycznie

W porównaniu z dwucyfrowymi wzrostami jakie zapanowały w zeszłym roku na większości indeksów rynkowych WIG, wynik GIP nie robi aż takiego wrażenia, ale perspektywa roku 2018r wydaje się generalnie pozytywna. Przykładowo wskaźnik PMI za grudzień ze wskazaniem 55% okazał się najlepszy od marca 2015r. Wg IHS Markit firmy uzasadniały dobre nastroje pozytywną sytuacją w polskiej gospodarce, inwestycjami w bardziej wydajny sprzęt oraz wprowadzaniem nowych produktów. Są to czynniki, które pozwalają z optymizmem oczekiwać wyników polskich producentów w 2018r.

Wzrost sprzedaży, w tym zwiększający się udział eksportu w przychodach producentów, to kolejny pozytywny sygnał dla całej branży. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą koniunkturę u naszych największych partnerów gospodarczych, eksport może okazać się szczególnie silnym bodźcem wzrostowym dla polskich producentów. Oczywiście postępująca aprecjacja złotego, która osłabia konkurencyjność naszych eksporterów, może zredukować wysoką dynamikę wzrostu eksportu jednak musiałoby to wiązać się z drugim z rzędu rewelacyjnym rokiem dla złotówki, na co jest już niższe prawdopodobieństwo.

Warto również odnotować, że w 2017 roku ponad 1/3 nowych miejsc pracy powstało w przemyśle, w tym przede wszystkim w branżach nastawionych na eksport takich jak branża motoryzacyjna, metalurgiczna, tworzyw sztucznych i meblarska. A było to rekordowy rok pod względem nowopowstałych miejsc pracy.

— Polski przemysł ma się dobrze i większość czynników przemawia za dalszym rozwojem tego sektora naszej rodzimej gospodarki. W zeszłym roku po początkowych silnych wzrostach, wśród inwestorów zapanowała niepewność, która odbiła się na kursie polskich producentów. Wyniki grudniowe dają jednak nadzieję na realizację korzystniejszego scenariusza w 2018 roku — podsumowuje Paweł Daszkiewicz.

Źródło: Paweł Daszkiewicz, DSR SA

Oceń ten artykuł: